Dvajset tekov za dvajseto sezono PGT

PODRAGA PRI PODNANOSU

10 01
 2019

V Podragi pri Podnanosu so se 10. januarja 2019 sestali organizatorji tekov v pokalu Primorski gorski teki. Prisotnih je bilo 16 organizatorjev in velika večina tekov. Najprej so v nekaj besedah obdelali lansko sezono, nato pa se dogovorili, kako izpeljati letošnjo, jubilejno dvajseto. Za zdaj je na seznamu 20 tekov.

Koordinator PGT Klavdij Čendak je jedrnato ocenil lansko sezono, v kateri je bilo izpeljanih 20 tekov, od tega 11 tudi za mladino. Zaradi slabega vremena je bil lani odpovedan gorski tek na Črno prst, a sezona se je dobro iztekla. Ivo Kete, ki skrbi za tehnično plat pokala, je dodal še nekaj podrobnosti. Ugotovil je, da večji teki ohranjajo svojo številnost, pri manjših opaža upad naključnih tekačev, medtem ko se število tistih s stalno številko ohranja na isti ravni. Lani je upadlo število italijanskih tekačev, kar je najbrž posledica nastajanja novih tekov v FVG. Lansko leto je prineslo tudi upad deleža žensk in mladih, seštevek nastopov pa je za 60 višji od predlanskega (Črna prst bi navrgla še kakšno stotico več). Pogoj udeležbe je izpolnilo toliko tekačev kot predlani. Kete še ugotavlja, da so razlike med posameznimi teki, od vaških in domačnostnih do tistih, ki štejejo za državno in svetovno prvenstvo, velike, a to ni slabo, temveč prispeva k raznolikosti ponudbe PGT. Morda bi veljalo razmisliti, zakaj je bila udeležba na lanski zaključni prireditvi nekaj slabša kot običajno (ob siceršnjih odličnih ocenah udeležencev), da bi bil tudi konec tako uspešen, kot je bilo vse leto.

Udeleženci so Čendaku in Keteju izrekali priznanje za njuno nadvse uspešno delo in tipali, ali obstaja možnost, da ostaneta v PGT tudi po izteku naslednjega leta. Napovedala sta namreč, da izpeljeta še letošnjo sezono in nastavita sezono 2020, kar pomeni, da je za iskanje odgovora na vprašanje, kdo ju bo nasledil, dovolj. Ni pa nobenega jamstva, da se bo našel junak, ki bo zaoral z novimi idejami in novo energijo ter PGT dvignil na še višjo raven in jih posodobil. »Če ne bo kandidatov, tačas še ne veva, kako se bova odločila,« je povedal Čendak in dodal: »Potrebujemo prenovo, nov veter.« Kete je dodal: »Želiva si, da bi se pojavile nove ideje in da bi jih nekdo izpeljal. Midva sva prišla do zaključka, da se s tem denarjem, ki ga imamo zdaj na razpolago, ne da narediti kaj več. Za to bi enostavno potrebovali več denarja.«

Do konca januarja bodo organizatorji dodelovali seznam letošnjih tekov, na katerem je trenutno 20 tekov, vsi lanski, razen teka na Kokoš, za katerega ni več organizatorja. Obstaja možnost, da se v pokal vključi še Tek treh vrhov, ki pa mora še prestati vrednotenje in dokazati, da izpolnjuje standarde, veljavne v PGT.

Letos bo za pokalni tek veljal tek na Črno prst. Naj spomnimo: ta tek je eden od tekov s seznama PGT, ki ob običajnem vrednotenju velja tudi kot pokalni, izide se preračunava po starostnem hendikepu, sodelujejo tekači s stalno številko in izpolnjenim pogojem udeležbe (zaradi slednjega lahko razglasitev lahko opravijo šele na zaključni prireditvi). Ta je načrtovana za  začetek decembra v Gaberju.

Startnine se ne bodo spreminjale, tekačem bodo na voljo letaki s seznamom tekov letnika 2019. Sezono v letu bo odprl tek na Sabotin, ki ga bodo pripravili 24. februarja, sicer pa so prvi tek nove sezone, na Tabor, odtekli že konec lanskega leta.
Ljudstvo tekačev bo seznam tekov objavilo takoj, ko bo na voljo.

Fotogalerija je na:
https://photos.google.com/share/AF1QipMM9BKt9ECr_ig6Z9o-q-14_MIn4k-Rh8nr-Fu8IXLV69ZWIOw-mgU5wwMarfFkIw?hl=sl&key=SlBlSG85V1oySy1RQ0d2bFg1V183emtWcUpvbjFnVJ